Lunds universitet

/o.o.i.s/3348 data

Budget och ekonomi

Aktuellt inom Budget och ekonomi

Projekt Ny Ekonomi 2016

Pengaktuellt

Mest efterfrågat på dessa sidor

Årsredovisningar och delårsrapporter

Frågor och svar om budget och ekonomi

Lupp

Lokalkostnader

Indirekta kostnader

Budget och prognos

Ekonomiadministrativa blanketter

I menyn till vänster hittar du även information om fakturahantering samt inköp och upphandling:

Fakturahantering och rekvisitioner
Inköp och upphandling

Information om donationer och stipendier hittar du här:

Rese- och forskningsbidrag

Stipendier för studenter (nytt fönster)

Ekonomiwebben

Via Ekonomiwebben hittar du fördjupad information, nyheter, regelverk, rutiner, handböcker, mallar m m som hjälper dig i ditt ekonomiadministrativa arbete. Där finns bl a budgetunderlag och regleringsbrev:

Ekonomiwebben
Uppdaterad:2014-12-11


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20