Lunds universitet

/o.o.i.s/3343 data

Juridik


På dessa sidor hittar du information om:

Juridiska avdelningen vid sektionen Ledningsstöd erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt stöd till universitetets verksamheter inom framför allt följande områden:

Vid avdelningen finns universitetets personuppgiftsombud.

Rättsområden som hanteras vid andra avdelningar inom förvaltningen vid Lunds universitet:

Arbetsrätt/personalärenden - sektion Personal
Offentlig upphandling - sektion Ekonomi, Inköp och upphandling
Hyresrätt - sektion Byggnad, IT och Service, LU Byggnad
Stiftelserätt och donationsfrågor - Sektion Ekonomi, Stiftelseförvaltning

 
Uppdaterad:2014-10-15


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20