Lunds universitet

/o.o.i.s/3330 data

För personalsamordnare och chefer


PA-Online är en digital, personaladministrativ handbok med lagar och regler och checklistor som riktar sig till chefer och personalsamordnare.

Gå till PA-Online
Uppdaterad:2014-07-16


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20