Lunds universitet

/o.o.i.s/3328 data

Service, tjänster och IT


This page in English

Hjälp och service inom IT, dator, telefoni, lokaler m.m., till exempel lokalbokning, konferens, tryckeri, servicedesk, IT-tjänster och videokonferenser.   


Mest efterfrågat på dessa sidor:


Servicedesk

LDCs driftinfo
Lokalbokning i TimeEdit Lokal


 
Uppdaterad:2014-11-04


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20