Kalendarium

Lunds Filosoficirkel
Mats Lundahl: "Går det att upplysa Haiti? Om förutsättningarna för utveckling av välstånd och anständiga sociala förhållanden".

Tid: 2012-11-27 kl. 19.30

Plats: Palaestra, Lund

E-post: Sven_A.Jonsson@med.lu.se


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Johansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20