Lunds universitet

/o.o.i.s?id=2258&template=.print.t&news_item=8456 data

Interna nyheter

Nya planeringschefen vill se runt hörn

2012-08-31
Att vara spindeln i nätet och kunna titta runt hörn. Det är arbetsuppgifter som universitetets nya planeringschef Tim Ekberg ser fram emot.

Bild på Universitetets nye planeringschef Tim Ekberg. Foto: Jonas Andersson
Universitetets nye planeringschef Tim Ekberg. Foto: Jonas Andersson

I tio år har han jobbat på utbildningsdepartementet med ansvar för forskarutbildningsfrågor, men också med innovation, hållbar utveckling, regler för anställning och befordran av lärare och forskare samt en rad andra forskningsfrågor.
Därefter följde en tid som administrativ direktör och biträdande förvaltningschef vid Södertörns högskola, samt olika utredningsuppdrag.

– Jag har min bakgrund i Lund, och det känns som att komma hem att vara här igen, säger Tim Ekberg.

Han har en gedigen erfarenhet från Lunds universitet, där han har en licentiat i religionsfilosofi, som han tog 1999. Vid sidan om de egna studierna och forskningen har Tim Ekberg också varit mycket aktiv i kårlivet.

– Jag har suttit i en rad styrelser som institutionsstyrelsen, HT-nämnden och universitetsstyrelsen. Jag var också den första kårordföranden för doktorandkåren, doktorandombudsman för universitetets forskarstuderande och nationellt doktorandombud för SFS.

Tim Ekberg har bara varit på plats i två veckor och håller fortfarande på att sätta sig in i arbetet, men trivs redan med det som han betecknar som ett spindeluppdrag, att jämka samman och få ut det bästa av fakulteter, övrig verksamhet och den centrala ledningen

– Jag är oerhört fascinerad av strategiskt arbete och ju komplexare system, desto roligare, säger Tim Ekberg.

Som planeringschef kommer det till stor del att handla om ekonomi. Det innebär allt från att jobba övergripande med budget och att planera kommande budgetar till att plocka fram underlag och genomdriva beslut till att ansvara för årsredovisningen och det budgetunderlag som universitetet skickar in till regeringen.

– Jag kommer att ha nytta av mitt kontaktnät i Stockholm. Jag kan politiken och spelet inifrån och kommer att använda det för att hjälpa Lund att bli bättre och för att titta runt hörn efter vad som är på gång och försöka påverka politikerna, säger Tim Ekberg.

Samtidigt är det viktigt att inte hamna för nära politiken, utan att hela tiden agera efter universitetets egen agenda. Lunds universitets största problem hos politikerna i Stockholm i dag är att en del tycker att LU är för rikt, på grund av det stora myndighetskapitalet.

– På finansdepartementet är det en dödssynd att skattemedel inte jobbar, utan ligger på hög. Det finns goda skäl till det, och universitetet jobbar hårt på att förändra det. Det förstår man på utbildningsdepartementet, men inte på finansdepartementet, säger Tim Ekberg.

Jonas Andersson

Bookmark and Share
Uppdaterad:2014-01-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20