Interna nyheter

1000 nya utbildningsplatser står på LU:s önskelista i budgetdialogen

2010-05-20
Ledningen har i veckan haft den årliga budgetdialogen med Utbildningsdepartementet. Planeringschef Susanne Wallmark svarar på frågor om universitetets budget.


Planeringschef Susanne Wallmark

Vad är syftet med budgetdialogen?

Departementet behöver diskutera det budgetunderlag vi har lämnat in för att förbereda nästa budgetproposition. Men det är också ett tillfälle att diskutera olika aktuella frågor såsom studieavgifter, MAX IV och ESS.

Vilka önskemål och synpunkter har Lunds universitet lagt fram?

Grunden är det budgetunderlag som styrelsen fastställde i februari och viktigast är att vi önskar få 1000 nya platser till Campus Helsingborg.

Hur stor möjlighet har LU att påverka hur mycket pengar vi blir tilldelade?

Ytterst är det politiska beslut som styr, men genom bra dialog och informationsutbyte ger vi en god grund till att besluten blir de bästa för Lunds universitet.

Hur stor del av universitetets budget kommer från staten?

Ca två tredjedelar, knappt 4 av 6 miljarder kronor.

När vet vi hur mycket pengar vi får till nästa år? Vet vi något om åren därefter?

I år det val och då kan budgetpropositionen lämnas så sent som den 15 november, men vi hoppas att den kommer tidigare. I vanliga fall är det runt den 20 oktober. I budgetpropositionen finns uppgifter för de kommande två åren, men det kan ändras.

Vad är nästa steg i budgetarbetet politiskt respektive internt inom LU?

Inom universitetet jobbar vi vidare med vårt resursfördelningsbeslut (Universitetsstyrelsens beslut om fördelning av det statliga anslaget för utbildning och forskning). Ett förslag kommer att finnas i början av juni och styrelsen fattar beslut i september. Det innebär att vi inte väntar på regeringens budget.

Sofia Hanson

Bookmark and Share


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20