Lunds universitet

/o.o.i.s/129 data

Arbetstid

Sedan den 1 januari 1999 gäller ett lokalt avtal om flexibel arbetstid. För lärare, djurvårdare och arbetstagare inom lokalvården samt vissa arbetstagare vid Skissernas museum finns särskilda lokala arbetstidsavtal.

För arbetstagare vid Botaniska trädgården gäller särskilda bestämmelser om flexram och flextid.

Flextidsblanketter

På de arbetsplatser där man inte använder stämpelur registreras flextiden av den enskilde på en särskild blankett. Blanketten finns tillgänglig dels som PDF-dokument för utskrift och ifyllnad för hand och dels som exceldokument om man vill fylla i blanketten direkt i datorn. Ett exempel på hur man fyller i blanketten finns också.

Om du vill kan du i stället använda en avancerad flextidsblankett (se Relaterad information; högerklicka och spara excelfilen på din dator) där arbetstiden redovisas månad för månad med automatisk överföring av månadssaldot. I en sammanställning redovisas dessutom den totala arbetstiden och gjorda semesteruttag under arbetsåret.

Observera att om du ändrar omfattningen av din arbetstid under året, t ex genom föräldraledighet, så måste du öppna en ny flextidsblankett och ange ny tjänsteomfattning och nytt startdatum samt föra över ditt saldo till den nya blanketten under fliken Grunddata.

Anställd som önskar tjänstgöra enligt fast tjänstgöringsschema skall meddela detta skriftligen till sin chef (prefekt/motsv). Det fasta tjänstgöringsschemat kan utformas olika under skilda delar av kalenderåret. En särskild blankett i PDF-format finns tillgänglig.

Klämdagar

Anställda vid LU, som omfattas av flextidsavtalet (och det gäller all personal utom lärare, lokalvårdare och eventuellt ytterligare någon grupp med särskilt avtal), är lediga på klämdagar.

Undantag gäller för anställda som tjänstgör enligt fast tjänstgöringsschema (se ovan), men inte har arbetstiden förlagd med samma tid varje dag. Undantag gäller t ex för anställda som har fortsatt att jobba 7 timmar och 30 minuter under sommaren och 8 timmar och 10 minuter under vintern enligt det gamla arbetstidsschemat. Dessa har inte arbetat in klämdagarna via sin normala arbetstid och får därmed inte tillgodoräkna sig klämdagarna som arbetsfria. Detsamma gäller för andra scheman där arbetstiden inte är likformig. I dessa fall måste en avstämning mot normarbetstiden ske för att avgöra om klämdagarna är arbetsfria eller ej.


 

 
Uppdaterad:2014-04-04


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20