Tjänstereseförsäkring

 

This page in English 

Samtliga anställda som gör en tjänsteresa på uppdrag av universitetet omfattas av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Det finns möjlighet att teckna reseförsäkring för medföljande familjemedlemmar.

Villkoren för Tjänstereseförsäkringen uppdaterades 2014-01-01, se Kammarkollegiets sammanställning över ändringarna i de nya villkoren nedan.

Kammarkollegiets sammanställning över ändringarna i de nya villkoren (PDF 84 kB - nytt fönster)

Glöm inte att informera den anställde om att ta med försäkringskortet ”Swedish State Business Travel Insurance Certificate” på sin tjänsteresa. Detta skrivs ut av någon administratör eller motsvarande på institutionen. Kortet rekvireras av institutionerna från sektionen Personal (Jenny Palmgren och Kristina Åhrman). Det är framförallt viktigt att resenären bär med sig detta kort vid resor utanför EU-länder. Korten dateras max fyra år framåt i tiden dock aldrig längre än t o m det datum resenären är anställd (innehar förordnande).

Vissa ambassader kräver speciella intyg för inresa/avisering. I nuläget Ryssland och USA. Dessa intyg beställs via sektionen Personal hos Kammarkollegiet.

Tänk på att vara ute i god tid då det tar lite tid för Kammarkollegiet att utfärda dessa.

Vid resa inom EU ska den anställde beställa det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans hemsida.

För anställda som ska vistas utomlands mer än sex månader ska ett kontrakt om utlandsstationering skrivas. I samband med detta tecknas också en försäkring där villkoren är anpassade för lång tids vistelse i annat land.

Mer information om resesäkerhet.

Skadeanmälan - Tjänstereseförsäkring

Vid skadeanmälan fyll i följande blankett (pdf - 223 kB - nytt fönster).

OBS! Samma blankett gäller för både tjänstereseförsäkring och reseförsäkring.

Bifoga eventuella kvitton. Både den anställde och prefekten ska skriva under. Därefter skickas den till Kammarkollegiet 651 80 Karlstad.

Skadeanmälan - Reseförsäkring

Vid skadeanmälan fyll i följande blankett (pdf - 223 kB - nytt fönster).

OBS! Samma blankett gäller för både tjänstereseförsäkring och reseförsäkring.

Bifoga eventuella kvitton. Både den anställde och prefekten ska skriva under. Därefter skickas den till Kammarkollegiet 651 80 Karlstad.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Kontaktinformation

Försäkringar för anställda
Jenny Palmgren, Jenny.Palmgren@pers.lu.se

Kristina Åhrman, Kristina.Ahrman@pers.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20