Stipendiefinansiering

Välkommen till sidorna om stipendier. För att handläggare och beslutsfattare för stipendier ska få enhetlig information om hur stipendiehantering ska ske enligt Lunds universitets policy och föreskrifter, innehåller dessa sidor en övergripande guide för handläggning av stipendiefinansiering. I flikarna till vänster kan du välja vilken typ av stipendium som är relevant för dig.

Lunds universitets policy är att utbildning samt förkovran efter avlagd doktorsexamen i första hand ska finansieras genom studiestöd eller anställning som doktorand, postdoktor m m. Försörjning genom stipendier är dock etablerat och stärker möjligheten till internationalisering, men ger sämre socialt skydd och ska därför undvikas i största möjliga mån. Det är viktigt att stipendiat vid Lunds universitet behandlas likvärdigt och har likvärdiga förhållanden som studenter/forskare i motsvarande situation med annan finansiering.

Ett stipendium är skattefritt, ska användas till stipendiatens studier eller förkovran och får inte utgöra ersättning för arbete för universitetets räkning.

Policy och föreskrifter för stipendiefinansiering (nytt fönster)

Policy and regulations for scholarship funding (new window)

Det finns tre typer av stipendier:

  • Inrättat stipendium: Lunds universitet beslutar att med medel tilldelade universitetet av extern finansiär inrätta ett stipendium för huvudsaklig försörjning för antagen till utbildning på grund-/avancerad nivå (dock inte forskarnivå) eller för förkovran inom forskning efter avlagd doktorsexamen, post-doc nivå.

  • Externt stipendium: stipendium som utdelas direkt till stipendiaten från finansiären. Kan gälla utbildning på grund-/avancerad nivå, doktorand nivå, samt förkovran på post-doc nivå.

  • Stipendium administrerade(utbetalade) via Lunds universitet Stipendium administrerat via Lunds universitet: universitetet utbetalar stipendium med medel som kommer från en extern finansiär. Kan gälla utbildning på grund-/avancerad nivå, doktorand nivå, samt förkovran på post-doc nivå.

    Enligt information från Skatteverket är sådant stipendium att betrakta som likvärdigt med stipendium inrättat av universitetet och därmed föreligger samma risk för att det betraktas som ersättning för utfört arbete som för det inrättade stipendiet

Vid mottagande av stipendium ska risken för efterbeskattning beaktas.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-25

Kontaktinformation

Marie Fernbrant

IRSO

(Nås främst via email)


Email:
marie.fernbrant@pers.lu.se

Tel:
046-222 01 75

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20