Översikt kompetensutveckling

Sektionen Personal vid Lunds universitet erbjuder och samordnar ett stort antal internutbildningar för anställda.

Under fliken Uppföljning kan du läsa mer om vår modell för uppföljning av utbildningar.

Under Inspiration och tips listar vi olika aktiviteter som kan bidra till din kompetensutveckling.

Internutbildningarnas struktur

För att enkelt kunna få en översikt bland utbudet har vi delat in våra utbildningar i följande kategorier:

Utbildning för medarbetare

Dessa kurser är användbara för dig i din roll som medarbetare - här återfinns kurser i arbetsmiljö, men också hela det utbud som tidigare ingick i KIA. Dessa hittar du i Kompetensportalen.

Utbildning för chef och ledare

Läs mer om dessa utbildningar under fliken Chef-och ledarskap. Även dessa kurser hittar du i Kompetensportalen och de kan sökas av personer som är eller siktar på att bli chef/ledare.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning riktar sig framförallt till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningen vid Lunds universitet. Information om högskolepedagogisk utbildning hittar du på CED:s hemsida.

luPOD och karriärutveckling

luPOD är ett ettårigt utvecklingsprogram för biträdande lektorer, forskarassistenter  eller personer med likartade arbetsuppgifter med anställning vid Lunds universitet. Kring programmet finns även andra aktiviteter. Läs mer under luPOD och karriärutveckling.

IT-utbildningar

Här ingår kurser i office-paketet och liknande. Du kontaktar själv konsult för ändamålet, läs mer under fliken IT-utbildningar. Du kan även använda dig av LDC's webbaserade supportguider för att lära dig mer om de vanligaste programvarorna. 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

 

Kontakta oss som jobbar med kompetensutveckling

Hör gärna av dig till oss med idéer, tankar och förslag kring kompetensutveckling.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20