Teknisk information

Inställningar på datorn

DFS/W3D3 kräver ingen klient för att kunna användas. Vissa inställningar kan dock behövas göras för att alla pop-up fönster ska visas rätt.

Lägg till adressen https://dfs.adm.lu.se i Trusted sites, tillåt activeX för Trusted sites
samt stäng av popup-blockeraren för Trusted sites alt. för adressen ovan.

__________________________________________

W3D3 Office Add-in

Om Microsoft Office används så kan en klientbaserad Add-in installeras. Denna Add-in förenklar överföring av dokument och e-post till ärenden i DFS/W3D3.

Senaste licensierade version av Office add-in heter 4.4.1 och denna version finns på Programförmedlingen /Microsoft/Select/Win/Office/DFS Plugin för Microsoft Office/.

Installation för Office Add-in – instruktion för tekniker

 1. Avinstallera tidigare Office add-in
 2. Kör .msi-filen på klientmaskinen. Detta måste göras som lokal administratör.(Alternativt distribuera ut denna via en systemprogramvara)
 3. Lägg till ”https://dfs.adm.lu.se” i Trusted Sites (Internet explorer)
 4. Tillåt alla ActiveX-alternativ för Trusted Sites.
 5. Stäng av popup-blockerare för Trusted Sites 

Office Add-in – instruktion för användare första gången

Första gången W3D3 Office Add-in körs så måste man göra vissa inställningar.

 1. I inställningarna för varje användare i DFS/W3D3 skall man slå på att använda ActiveX
  a. I stora grå: Rubrikknapp Personligt, Inställningar, sätt "Tillåt ActiveX" till "Ja"
  b. I Workporten: Inställningar, sätt "Använd ActiveX" till "Ja"

 2. När man använder OfficeAddin första gången måste man logga in
  a. Om systemet frågar efter ”URL:” så ska ni ange ”https://dfs.adm.lu.se”
  b. Användarnamn och lösen är detsamma som vid vanlig påloggning till DFS/W3D3.

Beronde på vilka delar av OfficeAddin-en man använder så kan man behöva ange inloggning en andra gång.


Tillbaka

Sidansvarig: Bodil Danielsson   
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-08-25

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20