FAQ ”frequently asked questions"

Här ger vi svar på ofta förekommande frågor som gäller DFS/W3D3.

_________________________________

Inställningar

Behöver jag göra några egna inställningar i min webbläsare?
Ja, se tekniksidan  

Hur ändrar jag hur sidorna ska visas i DFS/W3D3?
Under "Personligt" /"Inställningar" kan du ändra antalet träffar i huvudfönster och underfönster.

Kan jag få större text i DFS/W3D3?
Eftersom DFS/W3D3 är webbaserad kan du ändra textstorleken via din webbläsare. I Internet Explorer finns denna funktion under "Visa" "Text storlek".

_________________________________

Office Add-in

Vad är office add-in?
Det är ett litet program som möjliggör en smidig överflyttning av e-post och dokument till DFS/W3D3, antingen till ett befintligt ärende eller till ett nytt ärende.

Vem kan använda Office add-in?
Om du använder Microsoft Office produkterna Outlook, Word, Excel eller PowerPoint kan du utnyttja funktionerna. Office add-in fungerar inte med andra webbläsare eller andra ordbehandlare/kalkylprogram.

Hur får jag Office add-in installerad?
Inom EGA får du Office add-in installerad av LDC. Beställningen sker till servicedesk (telefon 29000 eller via e-port: servicedesk@ldc.lu.se). När det gäller övriga områden inom Lunds universitet så hör med din lokala tekniker. Office add-in finns tillgänglig för tekniker på programförmedlingen under följande länk: /Microsoft/Select/Win/Office/DFS Plugin för Microsoft Office/

Vid inloggning ska jag skriva in sökväg, vad är detta?
Sökvägen är samma som adressen till DFS/W3D3 https://dfs.adm.lu.se du ska i samma ruta också fylla i ditt användarnamn och lösenord till DFS/W3D3.

_________________________________

Vanliga problem

Jag kommer inte till startsidan trots rätt adress?
Kontrollera att det är helt rätt adress https://dfs.adm.lu.se 
eller för workport https://dfs.adm.lu.se/w3d3Workport/ASP/Login.asp 

Webservern kan var ur drift eller så kan det vara problem med nätverk/uppkoppling. Kontakta servicedesk.

Hela huvudfönstret syns inte på skärmen
Liten skärm i kombination med låg upplösning. Kontrollera att skärmen är inställd på minst 1024 punkters upplösning.

Fönstret uppdateras inte
Detta beror normalt på att din webbläsare sparar gamla versioner av sidan i ett s.k. cache-minne.
I Internet Explorer går du in under menyn "Verktyg" / "Internetalternativ" / "fliken Allmänt" välj "Inställningar" under Webbhistorik och klicka i "Varje gång jag besöker webbsidan".

_________________________________


För mer information om verksamhetsbaserad informationsredovisning och DFS/W3D3 läs här.


Tillbaka

Sidansvarig: Bodil Danielsson   
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-08-25

FAQ Rubriker

Inloggning

Inställningar

Office Plug-in

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20