Vad ska vi diarieföra?


Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheten ska diarieföras oavsett om de är upprättade digitalt eller på papper. Alla handlingar som är upprättade på myndigheten (beslut i olika former, rapporter, policys, planer etc) ska alltid diarieföras. Undantagen från denna regel finns specificerade nedan.

- Handlingar av uppenbart ringa intresse

  • Rutinmässiga inbjudningar till konferenser, kurser och seminarier – av reklamkaraktär
  • Rutinartade förfrågningar (när börjar tentan på måndag, vilka öppettider har ni?,
  • Misiv/följebrev
  • Cirkulär eller rundskrivelser där universitetet inte förväntas inkomma med svar eller fatta åtgärd
  • Handlingar som bara kommit in för kännedom och som inte behöver besvaras
  • Statistiska meddelanden
  • Broschyrer, reklamtryck, tidskrifter

- Handlingar som är registrerade i annat system, ex. fakturor
- Privata brev som inte rör tjänsten
- Biblioteksmaterial
- Handlingar som skickats till fel myndighet

mer information finner du i Lunds universitets dokumenthanteringsplan (länk till ny sida)


Tillbaka

Sidansvarig: Bodil Danielsson   
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-08-22

Kontakt

Postadress:

Lunds universitet

Registraturen (Office of the Registrar)

Box 117

221 00 LUND

Internpost: HS 62


Besöksadress:
Porfyrvägen 20

224 78 LUND


Telefon
046 222 71 40
Fax
046 222 47 20

E-post
registrator@lu.se  

 

Öppettider

Huvudregistraturen har öppet för besök och telefonsamtal:

Måndag - fredag

9-12

Klämdagar

10-12

Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20