Varför diarieföring?


Det viktigaste skälet till att vi diarieför de handlingar som kommer in till eller lämnar universitetet är att vi ska kunna hitta dem när vi behöver dem. Det är också ett lagstadgat krav på oss som myndighet. Reglerna kring diarieföring finns specificerade i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 5 kap.

Diariet är ett verktyg för att styra dokumentflödet rätt i en stor organisation som vår. Det är bara myndigheter som har en rättslig skyldighet att diarieföra men stora företag och organisationer har i princip samma behov av att registrera sina handlingar och styra sin dokumenthantering.

Diariet skall ge den nödvändiga överblicken över en myndighets bestånd av allmänna handlingar och på så sätt garantera vår offentlighetsprincip. Detta innebär emellertid inte att alla handlingar som diarieförts med automatik är allmänna handlingar. Ett privat brev, en intern handling i ett pågående ärende, ett utkast till ett beslut eller skrivelse är inte en allmän handling även om handlingen diarieförts.

Lunds universitet har diariefört inkommande och utskickade handlingar för den gemensamma förvaltningen och kanslierna sedan 1763.


Tillbaka

Sidansvarig: Bodil Danielsson   
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-08-22

Kontakt

Postadress:

Lunds universitet

Registraturen (Office of the Registrar)

Box 117

221 00 LUND

Internpost: HS 62


Besöksadress:
Porfyrvägen 20

224 78 LUND


Telefon
046 222 71 40
Fax
046 222 47 20

E-post
registrator@lu.se  

 

Öppettider

Huvudregistraturen har öppet för besök och telefonsamtal:

Måndag - fredag

9-12

Klämdagar

10-12

Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20