Registraturen

 

Det går att lämna handlingar till registraturen till Arkivcentrum Syds reception mellan kl 07:45-16:15. 

Syftet med registraturens verksamhet är att verka som universitetets centrala registratorsfunktion. I denna funktion ingår att öppna, diarieföra och vidarebefordra den inkommande post som är adresserad till Lunds universitet, rektor, förvaltningschef samt den gemensamma förvaltningen.

Registraturen ansvarar för förvaltning, administration och utveckling av universitetets gemensamma diarieföringssystem DFS/W3D3. I detta ingår besvarande av frågor och genomförande av utbildningar för universitetets personal i frågor som rör diarieföring och användande av diarieföringssystemet DFS/W3D3.

Respektive områdeskansli ansvarar för diarieföringen inom sitt område.

Respektive sektion inom förvaltningen ansvarar för diarieföringen inom sin sektion.

De särskilda verksamheterna ansvarar för sin diarieföring.

Institutionerna ansvarar för sin diarieföring.

På dessa webbsidor finner du som anställd råd, stöd och riktlinjer för varför, hur och vad vi ska diarieföra.

Varför diarieföring?

Vad ska vi diarieföra?

Hur ska vi diarieföra?

Via registraturen inkommer ofta frågor om utlämnande av allmän handling. En handledning i hur sådana förfrågningar ska hanteras finns här:

[pdf] Lathund - hantera begäran om allmän handling.


Tillbaka

Sidansvarig: Bodil Danielsson   
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-26

Kontakt

Postadress:

Lunds universitet

Registraturen (Office of the Registrar)

Box 117

221 00 LUND

Internpost: HS 62


Besöksadress:
Porfyrvägen 20

224 78 LUND


Telefon
046 222 71 40
Fax
046 222 47 20

E-post
registrator@lu.se  

 

Öppettider

Huvudregistraturen har öppet för besök och telefonsamtal:

Måndag - fredag

9-12

Klämdagar

10-12

Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20