Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet

English version of these web pages (pdf 246 kB - new window)

Den som blir sjuk eller skadad behöver ibland rehabilitering för att kunna återgå till arbetet. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Lunds universitet har som arbetsgivare ett ansvar att rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Vi har därför skapat ett interaktivt verktyg utifrån processen rehabilitering för att på det sättet säkerställa att våra medarbetare ges förutsättningar att återgå i arbete så snart som möjligt. Det interaktiva verktyget skall underlätta rehabiliteringsarbetet för chefer med personalansvar och de stödfunktioner som finns.

För att öppna upp rehabiliteringsprocessverktyget, klicka på bilden och du kommer att få upp den i större format. Du kan även följa processtegen i menyn till vänster.

Att ha systematiska och väl kända rutiner inom rehabilitering är en viktig beståndsdel på en hälsofrämjande arbetsplats. Vi skall sträva efter att chef och medarbetare vid sjukfrånvaro tar ett gemensamt ansvar för att så snart som möjligt vid en sjukfrånvaro planera för återgång i arbete. Detta sker genom en aktiv sjukskrivning, dvs att kontinuerlig kontakt sker mellan chef och medarbetare under sjukskrivningstiden.

Med ett effektivt rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet är målsättningen att:

 • uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa
 • uppmärksamma faktorer inom organisationen som kan ge upphov till ohälsa
 • sänka sjukfrånvaron
 • förebygga långa sjukskrivningar
 • göra det möjligt för den anställde att återvända till sin ordinarie arbetsplats (efter ev anpassning) och om möjligt fortsätta arbeta inom sitt yrkesområde

Sammanfattningsvis kan man säga att följande faktorer är viktiga för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete:

 • Medarbetarens egen vilja och motivation
 • Struktur på rehabiliteringsarbetet
 • Tydlig rollfördelning (se "Vem gör vad... i högerspalten)
 • Dokumentation
 • Chefens kontakt med medarbetaren
 • Chef och kollegor vill ha medarbetaren tillbaka
 • Sjukskrivningens längd och upplägg


Tillbaka

Sidansvarig: Elisabet Ekenstam
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-10-29

Relaterad information
Stöd och råd

För stöd och råd kontakta

Din lokala personalsamordnare

Fackliga företrädare

Lönekontoret

Företagshälsovården

Försäkringskassan

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20