Utlandsstationering

Anställda vid Lunds universitet som ska tjänstgöra utomlands mer än sex månader ska utlandsstationeras. Ett utlandskontrakt upprättas mellan arbetstgivaren och arbetstagaren. Avtalet som gäller under utlandsstationeringen är URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands).

En arbetstagare som utlandsstationeras av svenska staten bibehåller alla förmåner i Sverige vilket t ex innebär att arbetstagaren kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

Om arbetstagaren har sin familj med sig under utlandstjänsgöringen utlandsstationeras även denna och åtnjuter därmed samma förmåner som arbetstagaren.

Vid utlandsstationering kan utlandstillägg utgå för merkostnader för arbetstagaren och ev medföljande.

I samband med kontraktsskrivningen tecknas en URA försäkring för arbetstagaren och för ev medföljande.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Kontaktinformation

Arbetsrätt och anställning

Tel:
+46462227131

E-post:
lena.annerfeldt@pers.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20