Pengaktuellt - 2012

Följande länkar går till PDF-dokument och öppnas i nytt fönster.

Pengaktuellt 282 (2012-12-12)

 • Tidplan för årsbokslutet den 31 december 2012

Pengaktuellt 282 (281 kB)

Pengaktuellt 281 (2012-12-10)

 • Intrastatrapportera även utförsel av varor
 • Uppdateringar i Lupin
 • Om hantering av dokument i eKontrakt

Pengaktuellt 281 (519 kB)

Pengaktuellt 280 (2012-11-09)

 • Övergripande tidplan för årsbokslutet den 31 december 2012

Pengaktuellt 280 (240 kB)

Pengaktuellt 279 (2012-10-24)

 • Dags att boka in Ekonomidagen 2012!
 • Inköpsnätverksträff
 • Projekttitel i eKontrakt
 • Budget 2013

Pengaktuellt 279 (340 kB)

Pengaktuellt 278 (2012-09-27)

 • Budget- och prognosinformation
 • Inköpsnätverk 6 november
 • Beställning från webbutiker i Lupin
 • Kompletterande information angående representation
 • Glöm inte intrastatredovisningen
 • Interreg-projekt i eKontrakt

Pengaktuellt 278 (222 kB)

Pengaktuellt 277 (2012-09-06)

Tidplan för kvartalsbokslutet per den 30 september 2012

Pengaktuellt 277 (202 kB)

Pengaktuellt 276 (2012-08-22)

 • Inköpsportal och fickfakta om inköp
 • Budget- och prognosarbete i höst
 • Lättare att hitta momsbefrielseorsaker
 • Dubbletter i eKontrakt vid dubbelklick
 • Hänvisa till eKontrakt vid vidareförmedling
 • Stäm av EU-ärenden med Forskningsservice

Pengaktuellt 276 (184 kB)

Pengaktuellt 275 (2012-06-14)

 • Tillåtet belopp att dra av vid representation
 • EU-kontrakten finns nu i eKontrakt
 • Ansök om interna deltagare i eKontrakt med endast några klick!
 • Nytt avtal för kontorsmaterial
 • Upphandlingskonferens den 18-19 september
 • Checklistan till delårsbokslutet
 • ”Semestertips” Godkänna beställningar och attestera fakturor via surfplatta
 • Sommartider

Pengaktuellt 275 (193 kB)

Pengaktuellt 274 (2012-06-01)

Tidplan för delårsbokslutet per den 30 juni 2012

Pengaktuellt 274 (478 kB)

Pengaktuellt 273 (2012-05-11)

 • Tips på ny sökning i eKontrakt
 • Hänvisa till eKontrakt när du ska vidareförmedla bidrag
 • Status för periodisering i Lupos
 • Återbetalning av moms
 • Ny lathund för vidarefakturering
 • Se över dina intäkter

Pengaktuellt 273 (485 kB)

Pengaktuellt 272 (2012-05-02)

 • Preliminär tidplan för delårsbokslutet den 30 juni

Pengaktuellt 272 (185 kB)

Pengaktuellt 271 (2012-04-27)

 • Nu kan du se dina kontraktsuppgifter från eKontrakt i Lupos
 • Du har väl bytt ditt lösenord till eKontrakt?

Pengaktuellt 271 (216 kB)

Pengaktuellt 270 (2012-04-13)

 • eKontrakt har lanserats! Läs om utbildning, konverteringen och kopplingen till Lupos.
 • Regler gällande stipendieutbetalningar vid Lunds universitet
 • Information om moms på ESV:s hemsida
 • Skicka inte checkar via registrator
 • Restaurangmomsen är sänkt

Pengaktuellt 270 (301 kB)

Pengaktuellt 269 (2012-03-19)

 • Tidplan för kvartalsbokslutet den 31 mars

Pengaktuellt 269 (241 kB)

Pengaktuellt 268 (2012-02-15)

 • Bokslutet för 2011 är klart
 • Välkommen till inköpsnätverk!
 • Utbildningar i eKontrakt har startat
 • Restaurangmomsen
 • Preliminär tidplan för bokslutsarbetet 2012
 • Ny portal i EOS samt nyheter i prognosarbetet 2012

Pengaktuellt 268 (403 kB)

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2013-12-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20