PUPA - Personlig utveckling och professionella arbetsvillkor

Projektets mål är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt, strategiskt personalpolitiskt arbete vid Lunds universitet.

Lunds universitets anställda är dess viktigaste och dyrbaraste investering. Ett kontinuerligt strategiskt personalpolitiskt arbete bidrar till att stärka medarbetarnas identitet som anställda vid Lunds universitet, rekrytera medarbetare med hög kompetens, främja utveckling och prestationer hos de anställda samt öka engagemanget i utvecklingen av Lunds universitets olika verksamheter och processer. Det gör Lunds universitet, rätt hanterat, till en attraktiv arbetsplats och kan bidra ytterligare till universitetets framgångar.

PUPA är ett av flera stora förändringsprojekt som pågår inom Lunds universitet. Se länkar till angränsande projekt under Relaterad information.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-19

Kontaktinformation

Åsa Thormählen
Projektledare, PUPA
Tel: 046-222 70 15
Asa.Thormahlen@pers.lu.se  

Marie Fernbrant
Administratör, PUPA
Tel: 046-222 01 75
Marie.Fernbrant@pers.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20