Ekonomiskt planera utbildning och forskning

Namn på uppdrag/projekt: Ekonomiskt planera utbildning och forskning. (Budgetera)
Processnamn: Ekonomiskt planera utbildning och forskning
Tid för genomförande av uppdrag/projekt: 2009-2011
Processägare: Lise Bröndum, ekonomichef och sektionschef sektionen Ekonomi
Kontaktuppgifter: lise.brondum@eken.lu.se
Processledare: Elisabeth Pupp, sektionen Ekonomi
Kontaktuppgifter: elisabeth.pupp@eken.lu.se
Dokumentation: 
Beslut om genomförande av projekt (209kB)
Beslut om förlängning (229kB)
Processkarta (78kB)

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20