KIA konsult

KIA står för ”Kvalitetsutveckling i administrationen”.

Vi som arbetar inom KIA konsult fungerar som internkonsulter vid olika typer av utvecklingsarbete inom administration. Till största delen arbetar vi på uppdrag av institutioner men även andra arbetsenheter kan anlita oss. KIA konsult tar inte betalt.

Exempel då KIA konsult kan anlitas:
- En institution har vuxit snabbt och behöver se över den administrativa delen av organisationen.
- Två eller fler institutioner har slagits ihop. Hur kan de samverka kring administration?
- En arbetsenhet står inför en personalförändring (t.ex pensionsavgångar) och vill se över vilka funktioner och vilket administrativt stöd som behövs framöver.

KIA konsult har sedan starten 2005 arbetat med mer än hälften av universitetets institutioner. Ansvaret för de sk KIA-utbildningarna ligger på sektionen Personal.

Kontakta oss
Vill du diskutera ett eventuellt uppdrag eller få mer information är du välkommen att kontakta oss.
processkontoret@rektor.lu.se


FAQ KIA Konsult

KIA-utbildningar

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20