Varumärke


Gruppen arbetar med att stötta varumärket Lunds universitet genom utveckling och underhåll av LU:s övergripande budskap, bilder och grafiska profil. Vi ansvarar för universitetets manual för grafisk profil, profilprodukter, bildbank och universitetsgemensamt presentationsmaterial. Utvecklingsprojekt inom rörlig bild och sociala medier bedrivs härifrån.
 

NinaNina Dahlström (tjänstledig)
Kommunikatör

Jag ansvarar för universitetets övergripande presentationsmaterial, guide för sociala medier samt profilprodukter. Jag arbetar även med utveckling och underhåll av universitetets varumärken, sköter drift och strategi för vår övergripande närvaro på LinkedIn och Twitter samt ger råd till användare kring den grafiska profilen. 

Kontakta Nina


 

PetraPetra Francke
Grafisk kommunikatör / Layout LUM

Jag arbetar med grafisk formgivning av vissa universitetsgemensamma trycksaker. Jag deltar också i utvecklings- och implementeringsarbete kring den grafiska profilen samt ger råd till användare kring den grafiska profilen.
Jag arbetar även halvtid med layout av LUM, Lunds universitets magasin.

Kontakta Petra

 

 

NinaNina Ransmyr
Grafisk kommunikatör

Jag är ansvarig för Lunds universitets bildbank www.lu.se/bildbank  och jobbar med bildfrågor i stort; t.ex. bildkoncept, beställning av universitetsgemensamma bilder och kontakt med universitetets upphandlade fotografer. Jag deltar också i utvecklings- och implementeringsarbete kring den grafiska profilen samt ger råd till användare kring den grafiska profilen.

Kontakta Nina

 

 

översättningLars Uhlin Kommunikationsstrateg

Jag är chef för avdelning Varumärke, vilket innebär planering, uppföljning och samordning av gruppens verksamhet. Som kommunikationsstrateg arbetar jag med utveckling av gemensamma planer och policydokument som rör hela kommunikationsverksamheten vid universitetet. I flera fall fungerar jag som intern rådgivare och utbildare i kommunikationsfrågor.

Kontakta Lars

 

 

MariaMaria Wendel
Grafisk kommunikatör / Grafisk profilansvarig

Jag ansvarar för Lunds universitets grafiska profil www.lu.se/grafiskprofil. Det innebär bland annat att jag är ansvarig för logotyphantering. Jag leder också utvecklings- och implementeringsarbete kring den grafiska profilen samt ger råd till användare.

Kontakta Maria

  

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-03-07

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20