Webb

Avdelning Webb ingår i Sektionen Kommunikation. Vi ansvarar för den universitetsgemensamma webblösningen som erbjuds alla verksamheter inom Lunds universitet. Vi arbetar också med samordning av de universitetsgemensamma webbplatserna lu.se, lunduniversity.lu.se samt Anställd.

Läs mer om webbverksamheten inom Lunds universitet.

Malin DellgranMalin Dellgran
Projektledare

Under 2014 leder jag arbetet med inflyttningen i den nya universitetsgemensamma webblösningen i Drupal och avvecklingen av det gamla publiceringssystemet (OOIS).  Jag ansvarar för övergripande processer och projektledning, samt för kontakten med de verksamheter inom Lunds universitet som står inför en flytt.

Kontakta Malin

Översättning3

Eva Fredenholm
Webbredaktör

Som huvudredaktör arbetar jag med innehållet på lu.se, både genom egen produktion och genom att samordna publicister inom organisationen. Jag ansvarar för den övergripande informationsstrukturen, samt för kvalitetssäkring och utvärdering av webbplatsen som en helhet (funktionalitet, struktur och innehåll). Jag arbetar också med frågor som rör tillgänglighet och användarvänlighet, samt stöttar publicister genom utbildning och rådgivning.

Kontakta Eva

Joris KalonaitisJoris Kalonaitis
Webbutvecklare / Webbkoordinator

Jag jobbar med förvaltning av de publiceringsverktyg (OOIS och Drupal) som den universitetsgemensamma webblösningen bygger på. I det ingår kravställning gällande kontinuerligt underhåll och vidareutveckling av systemet, felsökning, teknisk rådgivning och support till publicister inom Lunds universitet. I mitt arbete ingår också att bevaka inflyttningen i Drupal och planera en avveckling av OOIS.

Kontakta Joris

 

översättningJohanna Lindvall
Webbstrateg

Jag leder webbgruppens arbete, vilket innebär planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Jag koordinerar förvaltningen av de system (webbpublicerings- blogg- och söklösningssystem) som erbjuds inom den universitetsgemensamma webblösningen. Jag driver också vidareutvecklingen av de processer och arbetssätt som den universitetsgemensamma webblösningen bygger på.
Jag sitter med i Samwebb som representant för Sektionen Kommunikation

Kontakta Johanna


MichaelMichael Sellers
Sökredaktör

Som sökredaktör arbetar jag med sökoptimering av vår interna sökmotor. Jag förbättrar sökträffhet vid sökningar, arbetar med synonymer, träff-ranking och utvalda träffar. Jag arbetar också med förbättring av sökresultaten med hjälp av statistik. En del av min tjänst är att förvalta systemet bakom söklösningen. I detta ingår underhåll och kravställning på vidareutveckling, felsökning, hantering av behörigheter, teknisk rådgivning och support till andra redaktörer inom Lunds universitet.

Kontakta Michael

översättningPeter Svensson
Teknisk ansvarig

Under 2014 arbetar jag med uppbyggandet av den universitetsgemensamma webblösningen. Jag ansvarar för de delprocesser som rör utveckling och teknik, vilket bland annat innebär att jag tar fram specifikationer utifrån de krav som verksamheten ställer, samt har kontakten med leverantörer gällande beställningar och leveranser av den tekniska utvecklingen.

Kontakta Peter

 

 
PetraPetra Svensson
Webbstrateg

Jag arbetar med att bygga upp de processer för användarstöd som ingår i den universitetsgemensamma webblösningen. Detta innebär bland annat att ta fram och hålla utbildningar, samt driva och samordna produktionen av andra stödverktyg såsom manualer och hjälp-till-självhjälp. Jag arbetar också med att stötta huvudredaktörerna för de universitetsgemensamma webbplatserna med webbstrategi och kvalitetssäkring utifrån ett innehållsperspektiv. 

Kontakta Petra

 

Stina Ekström
Webbkoordinator

Jag är inhyrd som konsult under 2014 för att för att stötta webbgruppens arbete under det att Peter Svensson arbetar 100 % med uppbyggandet av den universitetsgemensamma webblösningen. Jag kommer bland annat arbeta med implementeringen av den responsiva designen för lu.se.

Kontakta Stina

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-02-18

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20