Översättning och språkfrågor


Översättningsservice hjälper till med översättning och språkgranskning av texter från svenska till engelska samt förmedling av översättningstjänster till alla LU-anknutna enheter.

Översättning3Hannah Mellors
Översättare

Översättning från svenska till engelska samt språkgranskning av engelska texter.

Kontakta Hannah

 

 

 

 

översättningLennart Nyberg
Översättare/sakkunnig

Avdelningschef för Översättning och språkfrågor. Förmedling av översättningstjänster och språkstrategiskt arbete.

Kontakta Lennart

 

 

 

 

översättning

Nicole Tyszkiewicz
Översättare/sakkunnig

Översättning, förmedling av översättningstjänster, språkstrategiskt arbete för engelska inom LU.

Kontakta Nicole

 

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-02-18

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20