Barometrar  

Kvalitetssäkringen av utbildningen byggs upp av följande sex huvudsakliga metoder: validering för att inrätta nya program och examina, utvärdering av kvaliteten i examination och examina/ utbildningsresultat, kursutvärderingar, alumn- och avnämaruppföljningar, barometrar och uppföljningar baserade på nyckeltal. Utgångspunkt för arbetet med kvalitetssäkring utgörs av de europeiska riktlinjer - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - som fastställts för den högre utbildningen.

År 1996 genomfördes den första studentbarometerundersökningen vid Lunds universitet. Genom studentbarometern integreras studenterna i universitetets kvalitetsarbete. Studenter och kåraktiva studenter tar aktiv del i avgörandet av bl.a. vilka frågeområden barometrarna ska undersöka och samarbetet regleras i en arbetsordning. De första barometrarna var universitetsövergripande och genomfördes också bland doktorander och lärare. Fr.o.m. 2002 genomfördes undersökningarna på fakultetsnivå.

Tematiska studier har också genomförts enligt barometermodeller, t.ex. avseende bibliotek, studiemiljöer utifrån psykosocialt perspektiv och utifrån likabehandlingsperspektiv.

I enlighet med handlingsplanen för kvalitetsarbete avseende grundnivå och avancerad nivå 2009-2010 samt 2011-2012 har barometrar genomförts bland studenter och lärare inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Tekniska Högskola samt Området för humaniora och teologi. Barometerundersökningar - till studenter och alumner - avseende Medicinska fakulteten och Juridiska fakulten genomfördes under 2011 och har rapporterats.

En undersökning rörande biblioteksverksamheten genomfördes 2011 (Kontaktperson: Monica Wendel).

Under 2012 har följande genomförts: en universitetsövergripande undersökning rörande studiemiljö utifrån psykosocialt perspektiv (Kontaktperson: Monica Wendel), barometrar rörande utbildning på forskarnivå som omfattar doktorsalumner, doktorander och handledare (Kontaktperson: Ola Holmström),  och Ekonomihögskolan (Kontaktperson: Monica Wendel) samt studentbarometer vid Konstnärliga fakulteten (kontaktperson: Mattias Renehed). Rapporterna har publicerats under 2013.

Rapporter från de olika barometrarna och övriga undersökningar är publicerade i serien Utvärderingsenheten/Utvärdering. Via länken nedan kan rapporter nås som publicerats fr.o.m. 1997.

Serien Utvärderingsenheten/Utvärdering Rapporter

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-29

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20