Arbetsgrupper

Inom ramen för projektet EQ11 har funnits arbetsgrupper som arbetat med olika projekt. Flertalet av nedan redovisades våren 2011. Styrgruppen för EQ11 beslutade i november 2011 om tre projekt som under 2012 ska redovisas till utbildningsnämnden.

Avrapporterade projekt

Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände?
Projektledare: Eva Lindgren, Planering och utvärdering.
Projektplan (pdf, nytt fönster)
Läs projektrapporten (pdf, nytt fönster)

Framtagande av självvärderingsformulär. Underlaget till områdenas självreflexion utgörs av Faculty Self-reflection.
Projektledare: Stefan Lindgren, projektledare för EQ11
Läs Faculty Self-reflection (pdf, nytt fönster)

Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoU.
Projektledning: Lena Landgren och Lars Björnshauge, Biblioteksdirektionen
Projektplan (pdf, nytt fönster)
Läs projektrapporten (pdf, nytt fönster)
Projektet utvecklades och ny rapport har utarbetats (endast på engelska).
Läs rapporten (pdf, nytt fönster)
Annex (pdf, nytt fönster)
Enligt ursprunglig plan skulle EQ11 beträffande forskarutbildningen inriktas på uppfyllandet av examensordningens mål samt kvaliteten i den forskning som utförs inom ramen för utbildning på forskarnivå. Det senare har strukits eftersom det utgör utvärdering. En enkät har skickats ut av Rådet för utbildning på forskarnivå där områdena utifrån frågorna ska redovisa på vilket sätt man inom forskarutbildningen genomför en bedömning av examensmålen. Utifrån områdenas svar har en rapport utarbetats: How the learning outcomes of the doctoral degree are conceived of and assessed in som research disciplines at Lund University - a report to the EQ11.
Läs anvisning för ifyllandet av enkäten (pdf, nytt fönster)
Se enkäten (pdf, nytt fönster)
Läs rapporten (pdf, nytt fönster)

Kriterier för värdering av kvalitetsindikatorerna.
Projektledning: Katarina Mårtensson och Malin Irhammar, Lednings- och kompetensutveckling/CED och Torgny Roxå, Genombrottet, LTH
Projektplan (pdf, nytt fönster)
Läs projektrapporten Understanding strong academic microcultures (pdf, nytt fönster)

Nya projekt

En analys av publikationer från Lunds universitet avseende högskolepedagogisk forskning och utveckling. (fortsättningsprojekt)
Projektledning: Lena Landgren, Biblioteksdirektionen och Åsa Lindberg-Sand, CED
Projektplan (pdf, nytt fönster)

Utbildningsmiljöer i utveckling - en explorativ studie. (fortsättningsprojekt)
Projektledning: Katarina Mårtensson, CED och Torgny Roxå, Genombrottet, LTH
Projektplan (pdf, nytt fönster)

Webbaserat lärande och digitala resurser. En mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och förädling av goda idéer kring studenters lärandemiljöer.
Projektledning: Malin Irhammar, CED och Lena Landgren, Biblioteksdirektionen
Projektplan (pdf, nytt fönster)
Läs projektrapporten (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-06-04

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20