Fronesis

Autonomins former -
styrning, organisation och framtid

 

Aktuellt  

2011-09-26
Remissyttranden

2011-08-23
Remiss: Förslag till arbetsordning

2011-08-22
Föreskrifter rörande anställning av lärare (pdf)

De nya föreskrifterna rörande anställning av lärare är fastställda av universitetsstyrelsen.

2011-05-05
Frequently asked questions about Fronesis
(in English)

2011-04-15

Frågor och svar om projektet

Få dina frågor om Fronesis besvarade och fyll på med flera frågor.

011-03-24
Fakultetsbesök under remisstiden

Projektet kommer att göra besök på fakulteterna/områdena under remisstiden 22 aug - 16 sep 2011.

2011-03-10
Omarbetad projektplan
Rektor tog den 10 mars beslut om att genomföra fas två avseende Fronesis-projektet som MBL-förhandlades den 1 mars...
 

Äldre notiser


Läs mer om Fronesis under fliken Om projektet. Fronesis bedrivs i sex delprojekt. Mer information om respektive delprojekt återfinns under fliken Delprojekt 1-6.  


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-03-27

Kontaktinformation

Thomas Achen
Projektledare
Tel: 046-2221025
Thomas.Achen@jur.lu.se

Magnus Ekblad
Projektkoordinator
Tel: 046-2229259
Magnus.Ekblad@rektor.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20