Utvärdering Rapporter

Rapportserien utges av avdelningen Utvärdering. Serien hette t.o.m. år 2009 Utvärderingsenheten Rapporter. Nedan förtecknas publicerade rapporter.
Utskriftstips: rapporter t.o.m. nr 273 förminskas till 80%.

Kontakt: Eva Lindgren, Kvalitet och utvärdering. Eva.Lindgren@stu.lu.se


Rapporter publicerade från och med år 2005:

Internationella doktorander om forskarutbildningen vid Lunds universitet. Ola Holmström. Rapport nr 2014:274 (pdf, nytt fönster)
Om studiesociala miljöer vid Lunds universitet. Studenters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. Monica Wendel. Rapport nr 2013:273 (pdf, nytt fönster)
Studentbarometern 2012 Ekonomihögskolan. Monica Wendel. Rapport nr 2013:272 (pdf, nytt fönster)
Studenters attityder till distansutbildning vid Lunds universitet. En resultatsammanställning av SCB:s undersökning 2012 om distansutbildning i Sverige. Sammanställd av Ebba Ossiannilsson. Rapport nr 2013:271 (pdf, nytt fönster)
Forskarutbildningen vid Lunds universitet. Perspektiv från doktorander, doktorsalumner och handledare. Ola Holmström. Rapport nr 2013:270 (pdf, nytt fönster)
Studentbarometern 2012 - Konstnärliga fakulteten. Mattias Renehed. Rapport nr 2013:269 (pdf, nytt fönster)
Student- och alumnbarometern Juridik 2011. Rapport nr 2012:268 (pdf, nytt fönster)
Student- och alumnbarometern Medicinska fakulteten 2011. Mattias Renehed. Rapport nr 2012:267. (pdf, nytt fönster)
EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet (pdf, nytt fönster) 
Student- och Lärarbarometern Humaniora och Teologi. Rapport nr 2011:265 (pdf, nytt fönster)
Student- och Lärarbarometern LTH. Monica Wendel. Rapport nr 2011:264. (pdf, nytt fönster)
Student- och Lärarbarometern Samhällsvetenskap. Ola Holmström. Rapport nr 2011:263. (pdf, nytt fönster)
Student och Lärarbarometern Naturvetenskap. Mattias Renehed. Rapport nr 2011:262. (pdf, nytt fönster)  
Musik-Konst-Teater. Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Rapport nr 2010:261 (pdf, nytt fönster)
Utbildning och arbetsliv. En alumn- och avnämarundersökning på LTH 2009. Monica Wendel. Rapport nr 2010:260. (pdf, nytt fönster)
Vägar till högskolan. Utvärdering av det högskoleförberedande året på folkhögskola. Rapport nr 2010:259. (pdf, nytt fönster)
Socionomprogrammet vid Lunds universitet. Studenter och alumner om utbildning och arbetsliv. Ola Holmström. Rapport nr 2010:258. (pdf, nytt fönster)
Direct Quality Assurance. Assessing the outcomes and relevance of programmes in higher education. Karl-Axel Nilsson. Report No 2010:257 (in Swedish No 255). (pdf, nytt fönster)
Bildning, Utbildning, Arbetsliv - en studie av fyra programutbildning vid Campus Helsingborg. Margareta Nilsson Lindström (red.) Rapport nr 2010:256 (pdf, nytt fönster)
Direkt kvalitetssäkring. Bedömning av utbildningens resultat och relevans. Karl-Axel Nilsson. Rapport nr 2009:255 (engelsk version nr 257) (pdf, nytt fönster)
Postgraduate Education and Professional Careers - Conclusions from the Evaluation of Ph.D. Programmes at Lund University. Ola Holmström, Margareta Nilsson Lindström. Report No 2009:254. (pdf, nytt fönster)
Systemvetare i yrkeslivet - 2004-2007 års systemvetare om utbildning och arbete. Ola Holmström. Rapport nr 2008:253. (pdf, nytt fönster)
Studenters erfarenheter av grundutbildningen inom Lunds universitet. Rapport nr 2008:252. (pdf, nytt fönster)
Examen i ekonomi - och sedan? 2003-2005 års lundaekonomer om utbildning och yrkesliv. Rapport nr 2008:251. (pdf, nytt fönster)
Efter doktorsexamen - en alumnstudie. Ola Holmström, Margareta Nilsson Lindström. Rapport nr 2008:250. (pdf, nytt fönster)
Humaniora i yrkeslivet. Sammanställd av Fredrik Schoug. Rapport nr 2008:249. (pdf, nytt fönster)
Forskarhandledningen vid Lunds universitet. Ola Holmström. Rapport nr 2008:248. (pdf, nytt fönster)
Doktorandbarometern 2007. Margareta Nilsson Lindström. Rapport nr 2008:247. (pdf, nytt fönster)
Naturvetarexamen - och sen? Arbetet efter studierna. Rapport nr 2008:246. (pdf, nytt fönster)
Europeisk benchmarking av universitetets internationalisering, planering av nya program, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, marknadsföring, undervisning och lärande. Rapport nr 2007:245. (pdf, nytt fönster)
Student- och lärarbarometern Juristutbildningen. Rapport nr 2007:244. (pdf, nytt fönster)
Quality Assurance at Lund University. Guidelines for the period 2006-2008, Report No 2007:243. (pdf, nytt fönster)
STARS (STudy Abroad Report System) - Studenters erfarenheter av utlandsstudier. Anders Jakobsson. Rapport nr 2006:242. (pdf, nytt fönster)
Från examen till arbete. En uppföljning av innehåll och relevans i utbildningar vid Lunds universitet. Olof Nelsson. Rapport nr 2006:241. (pdf, nytt fönster)
Biblioteksbarometern 2005. Rapport nr 2006:240. (pdf, nytt fönster)
Lärar / Studentbarometern, Medicinska fakulteten. Rapport nr 2006:239. (pdf, nytt fönster)
Pedagogisk utbildning för högskolans lärare - en utvärdering av ett pilotprojekt. Birgitta Gran. Rapport nr 2006:238. (pdf, nytt fönster)
Sjukgymnaster i arbetslivet - en avnämarundersökning. Ingegerd Höglund, Margareta Nilsson Lindström. Rapport nr 2005:237. (pdf, nytt fönster)
Studiemiljöer vid Lunds universitet - en undersökning ur ett psykosocialt perspektiv. Margareta Nilsson Lindström. Rapport nr 2005:236. (pdf, nytt fönster)
Mentorsverksamhet inom Området för humaniora och teologi - uppföljning av studieresultat. Olof Nelsson. Rapport nr 2005:235. (pdf, nytt fönster)
Teknologer och Civilingenjörer. Erfarenheter av utbildningen vid LTH. Rapport nr 2005:234. (pdf, nytt fönster)

Rapporter publicerade under åren 2002-2004
Rapporter publicerade under åren före 2002

 
 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-22

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20