Profilprodukter

Bassortiment

Universitetets bassortiment av profilprodukter hanteras sedan sommaren 2013 av LU Service. De sköter intern webshop, lagerhållning samt distribution inom universitetet. 

I den interna profilshopen kan du beställa produkter med Lunds universitets logotyp. 

Intern profilshop 

 

Egna profilprodukter

Vill din institution eller fakultet ta fram egna profilprodukter måste upphandling ske enligt det statliga avtalet. För beställningar under 10 000 kr ska leverantörerna användas enligt en särskild rangordning. För beställningar över 10 000 kr ska offertförfrågan skickas ut till alla (s.k. förnyad konkurrensutsättning). 

Upphandla profilprodukter (via avropa.se)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-07-04

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20