Fotografer


Lunds universitet har sedan den 1 januari 2012 avtal med fyra fotografer, som har hand om bildbeställningar inom var sin kategori. Det är alltid tillåtet att återanvända bilder beställda inom en kategori inom andra användningsområden. 

 

Kategori 1: Idéfotografering med konstnärlig prägel – Kennet Ruona

Fotografen tar en mycket aktiv del i att planera bilderna och förväntas komma med mycket kreativ input som resulterar i bilder där fotografen tagit ut svängarna lite mer.

Beställningar kan röra sig om bilder till våra mest profilerande produkter riktade mot viktiga målgrupper, t.ex. profilerande bilder till våra mest besökta webbsidor, presentationsmaterial, omslagsbilder till studentkataloger, annonskampanjer eller bilder för storformat på mässor.

Kennet Ruona: 0705-76 74 05
kennet@ruona.com
www.ruona.com

 

Kategori 2: Idéfotografering med dokumentär prägel – Johan Persson

Fotografier med tydlig dokumentär prägel. Fotografen och beställaren planerar bilderna tillsammans. Bilderna kan vara spontana eller arrangerade men det är viktigt att de ger ett dokumentärt intryck.

Beställningar kan röra sig om bilder för att täcka ett behov av ögonblicksbilder från universitetets verksamhet, t.ex. bilder till webbsidor, bilder till studentkataloger och presentationsmaterial.
Johan Persson: 0703-11 16 17
info@johanpe.se
www.johanpe.se

 

Kategori 3: Reportage/nyheter – Charlotte Carlberg Bärg

Fotografier med journalistiskt anslag och stark närvarokänsla. Fotografen och beställaren planerar bilderna tillsammans utifrån beställarens grundidé.

Beställningar kan innebära reportage om forskning eller undervisning, personreportage men också nyhetsbevakning, t.ex. till tidningar och nyhetsbevakning på webben och annat material med journalistisk prägel.
Charlotte Carlberg Bärg: 0707-19 23 30
charlotte@clic.se
www.clic.se

 

Kategori 4: Enklare uppdrag – Apelöga (fotobyrå)

Denna kategori avser enklare uppdrag. Beställningar kan innebära bevakning av olika akademiska evenemang, högtider, konferenser och besök. Bilderna kan användas i flera olika kanaler så som tryckta tidningar, webb och broschyrer.
Anders Liljenberg: 0766-37 90 45
anders.liljenberg@apeloga.se
www.apeloga.se


Enligt gällande upphandlingslagstiftning måste Lunds universitet dela in de upphandlade fotograferna i kategorier – för att göra tydligt för fotograferna vad de kan vänta sig för uppdrag och fördela jobben, men framför allt för att främja likabehandling och undvika att personliga relationer styr uppdragsfördelningen.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2012-10-18

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20