Tryckerier

Interna tryckerier

Media-Tryck

Media-Tryck, interntryckeriet vid Lunds universitet, hanterar idag alla sorters layout- och tryckproduktioner. Hög kompetens tillsammans med modern utrustning gör att vi kan leverera både snabbt, prisvärt och professionellt. Avhandlingar, kontorstryck, affischer, flyers, verksamhetsberättelser, rapporter, postrar och foldrar är några av de produkter som vi layoutar och producerar.

Media-Tryck är idag branschledande bland universitets- och högskoletryckerierna i Sverige.

Till Media-Tryck

 

E-husets tryckeri

E-husets tryckeri erbjuder också hjälp med avhandlingar, posters, kompendier, booklets och enklare layoutarbeten.

Till E-husets tryckeri 

 

Externa tryckerier

Tryckning på externa tryckerier regleras för Lunds universitets del av nationella statliga ramavtal. Om du ska trycka externt måste du vända dig till samtliga externa tryckerier med en förfrågan och sedan välja det som är billigast (se länk till avropa.se nedan). I den blå rutan under flikarna på webbsidan finns en länk till samtliga tryckeriers mailadresser. Ange alltid att du upphandlar inom det statliga ramavtalet för tryckeritjänster när du skickar en prisförfrågan. När du sedan har fått in priser från alla och valt den billigaste leverantören ska du skicka en sammanställning av de inkomna priserna till samtliga anbudsgivare.

Om du är osäker på om du ska trycka externt eller internt kan Media-Tryck ge råd.

Till externa tryckerier (avropa.se)  (Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2013-06-12

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20