Reklam- och webbyråer

Lunds universitet har tecknat avtal med reklam- och webbyråer i fem olika kategorier. Vänd dig till den byrå vars kategori passar ditt uppdrag bäst.

Utöver dessa finns också Media-Tryck att tillgå
(se nedan).


Reklambyråer

Fullservicebyrå:

First Flight Communication Agency

Byrån har bred kompetens inom reklamområdet, inklusive strategi, design och grafisk formgivning. Uppdrag kan omfatta större koncept där beställaren har behov av hjälp inom såväl strategi och rådgivning som ren produktion och projektledning. Inom större koncept kan digitala applikationer såväl som film av informationskaraktär förekomma.

Kontakt:
Vanja Wickman
Telefon: +46 40 630 16 10
E-post: carl.magnus.cronholm@firstflight.se
www.firstflight.se


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Reklambyrå med kompetens inom grafisk formgivning och projektledning, med extra hög kompetens inom området bild:

Bergström & Co

Byrån har bred kompetens inom kommunikationsområdet i stort och grafisk formgivning och projektledning i synnerhet. Uppdrag inom denna kategori innebär produktioner med särskilda krav på bildspråk/bildbehandling där tyngdpunkten ligger på bilden som bärare av budskapet, ofta med ett unikt bildspråk och hög grad av konstnärlighet.

Kontakt:
Elisabet Sjödin
Telefon: +46 46 12 10 26
E-post: elisabet@bco.se
www.bco.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Reklambyrå med kompetens inom grafisk formgivning och produktionsledning:

Wonderleap & Eight

Byrån har bred kompetens inom kommunikationsområdet, med tyngdpunkten inom grafisk formgivning och produktionsledning. Uppdragen kan vara av enklare karaktär, inklusive uppdateringar av befintligt material.

Kontakt:
Sanna Falk
Telefon: +46 40 690 01 00
E-post: sanna@wonderleapeight.se
wonderleapeight.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Webbyråer


Webbyrå, helhetslösningar för digitala koncept:

Valtech

Byrån har kapacitet att hantera uppdrag som innefattar alla faser i ett digitalt utvecklingsprojekt: från analys och strategi till koncept och design för en digital lösning. Byrån kan dessutom leverera tekniskt implementerade lösningar, t.ex. webbplats, app eller blogg. Uppdragen kan också gälla enskilda delar av den digitala utvecklingsprocessen, t.ex. formgivning och interaktionsdesign eller informationsstruktur och taxonomi.

Kontakt:
Mikaela Frisk
Telefon: +46 08 562 233 00
www.valtech.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Webbyrå med särskild kompetens inom digital marknadskommunikation:

The Fan Club

Byrån har kapacitet att hantera uppdrag med särskilt fokus på digital marknadskommunikation. Uppdrag kan gälla rådgivning och produktion för digitala kampanjer, t.ex. för AdWords och sociala medier. Uppdrag kan också gälla rådgivning och koncept för sökoptimering och sökmarknadsföring.

Kontakt:
Ola Obrant Andreasson
Telefon: +46 40 630 89 00
E-post: ola.obrant.andreasson@thefanclub.se
www.thefanclub.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Media-Tryck 


Media-Tryck, interntryckeriet vid Lunds universitet, hanterar alla sorters layout- och tryckproduktioner. Media-Tryck kan leverera både snabbt, prisvärt och professionellt. Avhandlingar, kontorstryck, affischer, flyers, verksamhetsberättelser, rapporter, postrar och foldrar är några av de produkter som formges och produceras.

Kontakt:
Richard Ringhov
Telefon: +46 46 222 91 76, +46 46 222 32 67
E-post: media-tryck@se.lu.se
www.lu.se/media-tryck

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-08-26

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20