Upphandlade leverantörer

Som statlig myndighet är det lag på att vi måste använda oss av upphandlade leverantörer. Genom att ha ett fåtal avtal kan vi få bättre kontroll på både kvalitet och pris.

Vi har avtal inom följande kategorier:

PR-byrå

Fotografer 

Tryckerier 

Reklam- och webbyråer 

Profilprodukter 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20