Studievägledare


Ni som studievägledare är våra förlängda armar ut på institutionerna. Våra spindlar i universitetsnätet!

Det är ni som möter våra studenter och hjälper och stöttar dem på plats i studierna. Ni gör ett fantastiskt arbete med att hitta mentorer, boka tentamensvakter, datorer och lediga rum.

Det är även ni som hjälper till att fånga upp studenter som annars hade stått inför ett studiemisslyckande. En del av dessa studenter kanske har en oupptäckt dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de kan få stöd från Pedagogiskt stöd under sin studietid.

Hör av er!

Ibland kör man fast och vet inte hur man bäst ska lösa det för en student. Vi fungerar gärna som ett bollplank och delar gärna med oss av vår erfarenhet. Hör av er med era frågor till någon av oss samordnare.

Vi kommer gärna!

Om du och institutionen vill ha information om hur vi arbetar på Pedagogiskt stöd så kommer vi gärna ut och berättar. En liten stund vid ett lunchmöte eller en timme vid en informationsdag kan ge nya kontakter och svar på många frågor.

Bra att ha

Här har vi sammanställt information som du som studievägledare kan använda när du själv behöver en uppdatering eller vill ha något att hänvisa till för mer information.Om du tycker att något saknas får du gärna berätta det för oss.

Mentor
Tentamensvakt
Lärare/examinator
Studentinformation om pedagogiskt stöd på lu.se

Räkningsblankett

Timspecifikation


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-09-05

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20