Studievägledare


Ni som studievägledare är våra förlängda armar ut på institutionerna. Våra spindlar i universitetsnätet!

Det är ni som möter våra studenter och hjälper och stöttar dem på plats i studierna. Ni gör ett fantastiskt arbete med att hitta mentorer, boka tentamensvakter, datorer och lediga rum.

Det är även ni som hjälper till att fånga upp studenter som annars hade stått inför ett studiemisslyckande. En del av dessa studenter kanske har en oupptäckt dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de kan få stöd från Pedagogiskt stöd under sin studietid.

Hör av er!

Ibland kör man fast och vet inte hur man bäst ska lösa det för en student. Vi fungerar gärna som ett bollplank och delar gärna med oss av vår erfarenhet. Hör av er med era frågor till någon av oss samordnare.

Vi kommer gärna!

Om du och institutionen vill ha information om hur vi arbetar på Pedagogiskt stöd så kommer vi gärna ut och berättar. En liten stund vid ett lunchmöte eller en timme vid en informationsdag kan ge nya kontakter och svar på många frågor.

Bra att ha

Här har vi sammanställt information som du som studievägledare kan använda när du själv behöver en uppdatering eller vill ha något att hänvisa till för mer information.Om du tycker att något saknas får du gärna berätta det för oss.

Mentor
Tentamensvakt
Lärare/examinator
Studentinformation om pedagogiskt stöd på lu.se

Räkningsblankett

Timspecifikation


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-09-05

Relaterad information

Kontakta oss gärna:

Christel Berg
Samordnare för studenter vid Konstnärliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna.
christel.berg@stu.lu.se
Telefon: 046-222 34 90

Karin Ekhem Widén
Samordnare för studenter vid Campus Helsingborg.
karin.ekhem_widen@stu.lu.se
Telefon: 042-35 67 04

Kristian Frennessen
Samordnare för studenter vid Ekonomihögskolan, Medicinska fakulteten, Juridiska fakulteten samt Politices kandidatprogrammet.
kristian.frennessen@stu.lu.se
Telefon: 046-222 86 81

Christina Rowa
Samordnare för studenter vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten samt Socialhögskolan.
christina.rowa@stu.lu.se
046-222 70 50

Lena Bosund
Speciallärare, Campus Helsingborg
Arbetar måndagar.
lena.bosund@stu.lu.se
042-35 65 34

Margareta Dahlström
Specialpedagog, Lund
margareta.dahlstrom@stu.lu.se
Telefon: 046-222 43 64

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20