I undervisningen


I alla grupper som du som lärare träffar i din undervisning finns det studenter som har funktionsnedsättningar.

Vissa funktionsnedsättningar syns - andra gör det inte. Oavsett vilket ska undervisningen vara tillgänglig för alla.

En student med en funktionsnedsättning får aldrig bli funktionshindrad i kontakten med universitetet.

De studenter som har kontakt med oss på Pedagogiskt stöd har ett beslut om stöd som finns hos studievägledaren på institutionen. Om du känner dig osäker på vilket stöd du kan ge kan du alltid diskutera med studievägledaren vilket stöd studenten har från oss. Du är självklart även välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Vid examination

För att kompensera för en låg läshastighet eller en dålig rygg kan en student behöva förlängd tentamenstid. Någon annan kan behöva sitta enskilt eller i mindre grupp på grund av koncentrationsproblem. Ytterligare en student vill ha en muntlig tentamen istället för en skriftlig.

Vägen till examen kan se mycket olika ut men en examen måste alltid vara likvärdig med övriga studenters - oavsett funktionsnedsättning.

Examinator bestämmer

Hur studenterna ska tentera avgörs helt av dig som examinator. I våra beslut om stöd skriver vi ut studenternas önskemål runt examination men det är du som bestämmer om önskemålen är förenliga med kursens mål och går att genomföra vid tentamen.

I studentens beslut om stöd från oss står vilka önskemål studenten har och vad vi bekostar. Om du känner dig osäker kontakta oss eller studievägledaren på institutionen.

Studenten måste anmäla sig 

Om en student ska kunna få sina önskemål runt tentamen tillgodosedda ska han eller hon anmäla sig hos sin studievägledare senast två-tre veckor innan tentamen. Hur lång tid innan varierar mellan institutionerna.

Vi kommer gärna!

Om ni som institution vill ha information om hur vi på Pedagogiskt stöd arbetar så kommer vi gärna och besöker er. Ett lunchmöte eller en stund på en utbildningsdag kan ge svar på många frågor om hur vi vid universitetet gemensamt ska arbeta för en ökad pedagogisk tillgänglighet.

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-08-05

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20