Manual för grafisk profil

Här hittar du information och exempel på hur Lunds universitets grafiska profil ska användas. Nedladdningsbara mallar och filer hittar du i Lunds universitets bildbank.

Kvalitet och trovärdighet

Alla medarbetare bidrar till hur Lunds universitetet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna i den grafiska profilen.

Vår identitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omgivning. Vår grafiska profil och logotyp är viktiga verktyg som ger oss en enhetlig profil, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna stå fortsatt starka i den hårda konkurrensen om forskningsmedel samt skickliga medarbetare och studenter, och kunna klättra på nationella och internationella rankinglistor.

Därför är det viktigt

  • En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning – man ser direkt att något tillhör Lunds universitet. Detta ökar också trovärdigheten hos universitetet.
  • Ger ett samlat och professionellt intryck – viktigt när konkurrensen hårdnar om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel.
  • En viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma omvärldens bild av universitetet.
  • Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera i Lunds universitets namn – man behöver inte uppfinna hjulet varje gång.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-09

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20