Information kring rektorsbeslut


Rektor eller prorektor fattar beslut i ärenden efter föredragning vid rektorssammanträden. Dessa äger vanligtvis rum i på torsdagar kl 10 - 12. Rektor och prorektor turas om att skriva under besluten. Klicka på länken Tider för förmöte och rektorssammanträde till höger för att se vem som skriver under kommande veckor.

De flesta ärenden som ska tas upp för beslut på rektorssammanträdet bereds vid ett förmöte som normalt äger rum tisdagen innan rektorssammanträdet och som leds av förvaltningschefen. Ett undantag är professorsanställningar där handläggaren ges möjlighet att inte delta vid förmöte.

I dokumentet nedan finns utförlig information kring rutiner och tider för rektorsbeslut. Här finns också information om nya rutiner kring professorsanställningar.

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde - augusti 2012 (PDF 115 kB - Nytt fönster)

Befordringsärenden

Fr o m 2012 fattar beslut om befordran till professor vid två tillfällen varje år, i slutet av vår- respektive höstterminen. Detta i enlighet med den nya arbetsordningen. För att det ska finnas mer tid än normalt för att göra eventuella kompletteringar i underlaget kommer dessa ärenden tas upp vid förmötet som ligger två veckor innan rektorssammanträdet.

För 2014 gäller följande dagar och tider för befordringsärenden:

VT 

Förmöte tisdag 3 juni  kl 8.30 – 11.00

Rektorssammanträde torsdag 19 juni kl 9.30 - 12.00

 

HT

Datum ej fastställt ännu.

Datum ej fastställt ännu.


Detta avser ansökan om befordran som inkommit fr o m 1 januari 2012. Tidigare inkomna ansökningar behandlas löpande precis som tidigare.

Mallar

Nedan finner du word-mallar för de vanliga typerna av rektorsbeslut.

Tyvärr är det ibland problem med nedladdning av mallarna på grund av fel i systemet. Om du behöver en mall men inte kan ladda ner den: maila sammantrade@rektor.lu.se så skickar vi den till dig!


Mall, rektorsbeslut: generell (Word 71 kB - Nytt fönster)


Mall, rektorsbeslut: projekt (Word 73 kB - Nytt fönster)

Mall, rektorsbeslut: yttrande (Word 72 kB - Nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Porenius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion/enhet: Universitetsledningens stab

Uppdaterad: 2014-04-16

Kontaktinformation

sammantrade@rektor.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20