Moms

I EA-handbokens avsnitt 2.6 finns fördjupad information om mervärdesskatteregler

EA-handboken, avsnitt 2.6 Moms och andra skatteregler 

Nedan finns lathundar som förenklar avgörandet av om en tjänst eller vara ska momsbeläggas eller inte. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Lathundar

Försäljning

Momsbefrielseorsaker i Orfi (45 kB)

Försäljning av tjänst till beskattningsbar person i EU-land (308 kB) - Uppdaterad 2014-11-14

Försäljning av tjänst till icke beskattningsbar person i EU-land (310 kB) - Uppdaterad 2013-11-21

Försäljning av tjänst till beskattningsbar person i tredje land (307 kB) - Uppdaterad 2014-11-14

Försäljning av tjänst till icke beskattningsbar person i tredje land (311 kB) - Uppdaterad 2013-11-21

Sammanfattande lathund (86 kB) - Uppdaterad 2013-11-07

Försäljning av vara (76 kB) - Uppdaterad 2013-11-07

Inköp

Inköp av tjänst från EU-land (226 kB) - Uppdaterad 2013-11-21
Inköp av tjänst från tredje land (226 kB) - Uppdaterad 2013-11-21
Sammanfattande lathund - inköp av tjänst (77 kB) - Uppdaterad 2013-11-07

Inköp av vara (32 kB) - Uppdaterad 2013-11-07

Representation

Rektor har 2011-09-22 beslutat om nya lokala föreskrifter för representation, dnr EK2011-37.

På svenska:

Lathund representation m.m. (59 kB - Nytt fönster) - Uppdaterad 2013-12-06
Föreskrifter för representation, rektorsbeslut Dnr EK2011-37 2011-09-22 (Nytt fönster)

Entertainment and gifts, in English:

Staff Pages

Allmänt

Bilaga till ekonomimeddelande 2010-06-14:

  • Försäljning till EU-organ och internationella organisationer
  • Vidarefakturering (praktisk hantering i kundmodulen, hyrbilsmoms, servicearvoden, moms på persontransporter)

Några olika momsfrågor (226 kB)

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-11-14

Relaterad information
Kontaktinformation
Utbildning

Det finns en utbildning för medarbetare om momshanteringen vid universitetet. Nästa tillfälle är till hösten. Mer information om kursen och om hur du anmäler dig finns på Kompetensportalen (logga in med ditt lucat-id):

Gå till Kompetensportalen

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20