Eurokurs för redovisning av kostnader i EU:s ramprogram

Vid kostnadsredovisning av projekt i femte, sjätte och sjunde ramprogrammet används den eurokurs som gäller den första arbetsdagen i månaden efter rapporteringsperiodens slut.

Exempel: När projektperioden 15 augusti 2005 - 15 augusti 2006 skall redovisas, används eurokursen från den första arbetsdagen i september månad 2006

Från och med 1 mars 2007 rekommenderar vi att redovisningskursen för kostnadsredovisningar i EU:s ramprogram hämtas från Europeiska centralbankens (ECB). På ECB:s hemsida finna aktuell kurser samt kurser för varje dag sedan 1999.

Teresia Rindefjäll tel 222 62 40

Karin Langborger tel 222 31 03


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-11-19

Eurokurser

Europeiska centralbanken (ECB)
ECB - aktuell kurs
ECB - historiska kurser

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20