Powerpointpresentationer

Typsnitt och bilder 

I powerpointmallar och -presentationer används alternativtypsnitten Times och Arial för att undvika tekniska problem med fonterna i olika sammanhang.

Bilder, t ex foton och illustrationer, som används i powerpointpresentationer bör hålla hög kvalitet, både tekniskt och till sitt innehåll. Använd därför inte s.k. clip-art-bilder och liknande.

Ändra sidfot

Här hittar du instruktioner för hur du ändrar i mallens sidfot (instruktioner för olika versioner av Powerpoint finns):

Sidfotsinstruktioner till Powerpoint-mall
(PDF 53kB - Nytt fönster)

Mallar och presentationer

Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda hem svensk eller engelsk version av mallen.

Mall, svensk version zip 
Mall, engelsk version zip


Här finns också universitetets allmänna presentation med aktuella fakta om LU.

Svensk LU-presentation zip (PPT 12,6 MB – Öppnas i nytt fönster)
Engelsk LU-presentation zip (PPT 12,7 MB – Öppnas i nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Dahlström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-04-04

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20