Eurokurs i Work Agreement för Marie Curie Fellows

I alla projekt i People-programmet, Marie Curie Actions, skall ett så kallat Work Agreement skrivas med den inkommande forskaren (fellow). I detta avtal anges bland annat den växelkurs (samt datum) mellan euro och svenska kronor som utgör utgångspunkten för lönesättningen. 

Kontakta Forskningsservice för en diskussion kring val av växelkurs.

Ragna Ehrenstråhle, tel 222 47 34

Karin Langborger tel 222 31 03

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-12

Kontaktperson

Ragna Ehrenstråhle
Tel: 046-222 47 34
Rum 216 Byrålogen

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20