Antagningsnämnden

Antagningsnämnden handlägger ärenden som inte är av fakultets- eller områdesspecifik karaktär t ex begäran om förturer och speciella urvalsregler till viss utbildning, den fattar beslut om generella dispenser till vissa utbildningar med fort- och vidareutbildningskaraktär, handlägger överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor och fastställer de aktuella anmälningsanvisningar. Nämndens ledamöter är utsedda av rektor.

Ordförande: Bengt Lundell

Vice ordförande: Mathias Wiemann

Sekreterare: Eva Piculell

Ledamöter:
Christina Packalén
Christina Persson
Ronnie Thomasson

Gruppsuppleanter:
Anna Arstam
Mårten Wallette

Studentrepresentanter (ordinarie):
Anders Törnkvist
Mathias Wiemann
Maja Zuza


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2015-01-20

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20