Antagningsavdelningen

Antagningsavdelningen ansvarar för antagning till universitetets kurser och program.

Våra huvudsakliga arbetsområden är:

  • Vi ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Antagningen utförs genom ett antal nationella antagningsomgångar (VT, HT, IKVT, IKHT, MASTERVT, MASTERHT, ST), kompletterat med ett antal lokala omgångar (exempelvis musik-, teater- och konsthögskolan).
  • Vi svarar på frågor kring beslut i antagningsärenden via e-post, telefon och besök.
  • Vi lägger upp utbildningsutbud och antagningstal. Detta sker i nära samarbete med utbildningarna genom utbildningsdatabasen Lubas. Här ingår också katalogproduktion och annan information som publiceras med Lubas-data som grund.
  • Vi är kansli åt antagningsnämnden.
  • Vi har systemansvar för Lubas, som innehåller utbildningsdatabas, kurs- och utbildningsplanemodul, programplanerare och översättningsverktyg.
  • Vi har lokalt systemansvar för NyA, vilket bland annat innebär administration av användare.
  • Vi ansvarar även för planering och genomförande av högskoleprovet två gånger per år.

Antagningsavdelningen tillhör sektionen Student och utbildning, som finns i Genetikhuset på Sölvegatan 29.

Vi har telefonmottagning för studenter och personal måndagar, tisdagar och torsdagar kl 10-12 på telefonnummer 046-222 93 00.

Du är även välkommen att besöka oss ovanstående tider. Anmäl ditt besök i sektionens reception.


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-09-04

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen


Besöksadress:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

Besökstid: Mån, tis, tors kl 10-12.


Telefon:
046- 222 93 00
Telefontid: mån, tis, tors kl 10-12

Intern e-post:
instlant@stu.lu.se

Studenter/sökande hänvisas till lant@stu.lu.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Box 117
221 00 Lund

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20