Kontakta Forskningsservice

Avdelningschef

Klas Malmqvist
Tel: 046-222 76 84
Mobil: 0708-556277
Tornrummet,Gamla Kirurgen 

Svenska finansiärer

Avser ansökningar och kontrakt som rektor signerar och/eller där Forskningsnämnden hanterar en urvalsprocess, ex Linnémiljöerna, Strategiska forskningsområden, Wallenbergstiftelserna

Magnus Edblad

Svenska finansiärer, strategiska forskningsfrågor, övergripande frågor om forskningsfinansiering
Tel: 046-222 03 49
Mobil: 0768 95 00 26
Rum 220 Byrålogen

Birgitta Larsson
Svenska finansiärer, sekreterare i Forskningsnämnden
Tel: 046-222 70 43
Rum 218 Byrålogen

Tina Trollås
Svenska finansiärer
Tel: 046-222 77 45
Rum 218 Byrålogen

EU:s ramprogram och amerikanska statliga finansiärer

Särskilt handläggningsansvar för EU:s ramprogram och amerikanska statliga finansiärer, frågor rörande övriga internationella finansiärer hjälper vi till med i mån av tid.

Ragna Ehrenstråhle
EU:s ramprogram, kontaktperson för Marie Curie-programmet och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer
Tel: 046-222 47 34
Rum 214 Byrålogen

Sophie Hydén Picasso
EU:s ramprogram, nyhetsbrevet Forskningsnytt samt sekreterare i nämnden för oredlighet i forskning
Tel: 046-222 37 27 
Rum 219 Byrålogen

Kjell Josefsson
EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer
Tel: 046-222 93 99
Rum 213B Byrålogen

Karin Langborger
EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer
Tel: 046-222 31 03
Rum 214 Byrålogen

Teresia Rindefjäll
EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer
Tel: 046-222 62 40
Rum 216 Byrålogen

Anneli Wiklander 
Bitr. avdelningschef
EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer
Tel: 046-222 77 71
Rum 217 Byrålogen

Övergripande stöd till forskningsprocessen

Cecilia Gagné
Utredare, utbildning på forskarnivå, LERU-nätverket
Tel: 046-222 30 32
Rum 318 Byrålogen

Karolina Widell
Projektledare
Tel: 046- 222 45 46
Rum 320 Byrålogen

Forskningkommunikation

Bodil Malmström
Forskningskommunikatör
Tel: 046-222 71 67
Rum 319 Byrålogen

Pia Romare
Forskningskommunikatör
046-222 41 14
Rum 320

Elisabet Johnsson
projektledare, Innovation in Mind
Tel: 0708-37 34 07

Lisa Thelin
Forskningskommunikatör, samverkansuppgiften
Rum 320 Byrålogen
Tel: 046-222 71 67
Mobil: 0732-37 21 00


Tillbaka

Sidansvarig: Anneli Wiklander  
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-03-12

Adress

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Besöksadress
Byrålogen, 1tr
Paradisgatan 5C
Hämtställe 31

Fax
046-222 40 07

  • Karta  (Forskningsservice ligger vid siffran 17)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20