Lubas

Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Utbildningsdatabasen innehåller uppgifter om program och kurser vid Lunds universitet.

Uppgifterna i databasen används till:
• Antagningssystemet NyA
• Utbildningsinformationen på www.antagning.se
• Information på Lunds universitets centrala webbplats
• Kurs- och programinnehållet i anmälningskatalogen


Systemet används både av handläggare på institutioner/fakulteter och av handläggare inom förvaltningen. Institutionerna/fakulteterna lägger själva in information (t ex tillträdesregler, kurstakt, undervisningsform, om utbildningen ges på svenska eller engelska, om den ska visas på de engelska webbsidorna) för sina utbildningar som är etablerade i Ladok.

För att kunna göra redigeringar i Lubas måste du först tilldelas roll som Lubas-användare. Information om hur du blir ny användare hittar du i länken till vänster.

[pil] Länk till Lubas

Lubas ägs och drivs av sektionen Student och utbildning, men antagningsavdelningen har det operativa ansvaret.


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-11-13

Kontaktinformation
Nyheter & Meddelande
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20