Beställa tjänster från reklambyråer, fotografer m.fl


Behöver du anlita byrå för tjänster inom informations- och kommunikationsområdet finns ett antal upphandlade leverantörer till din hjälp. Följande typer av leverantörer finns upphandlade:

  • Kommunikationskonsult (PR-byrå)
  • Reklambyråer 
  • Fotografer 
  • Tryckerier
  • Profilprodukter

Se upphandlade leverantörer

Det finns en briefmall med ett antal punkter som är bra att ha tänkt igenom när du kontaktar en reklambyrå.

Briefmall


Behöver du råd och stöd i samband med beställningen, kontakta varumärkesgruppen på kommunikationsavdelningen


Varför använda upphandlade leverantörer? 

Ramavtal ska följas i enlighet med upphandlingspolicy och föreskrifter till dessa. Ramavtalen har vi för att:

  • stärka universitetets varumärke och konkurrenskraft
  • säkerställa kvaliteten
  • underlätta för beställare
  • hålla kostnaderna låga
  • följa lagar och förordningar

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20