Företagshälsovården


This page in English
Företagshälsovården ska, som oberoende resurs, erbjuda specialistkompetens för arbetsrelaterade frågeställningar inom Lunds universitet, inkluderande verksamheter i Helsingborg, Ljungbyhed och Malmö.

Vi har kompetens inom arbetsrelaterad sjukvård, belastningsergonomi och arbetspsykologi.

Vi är till för alla anställda och arbetsmiljöansvariga.

Du som är anställd, eller enligt universitetets riktlinjer är associerade till Lunds universitet, kan vända dig till oss vid behov av hjälp i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa. Du behöver inte ha godkännande från din närmaste chef för att rådfråga oss.

Du som har arbetsmiljöansvar kan vända dig till oss för konsultation i arbetsrelaterade frågor som t ex rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö och hälsokontroller.

Kostnader
För anställda och antagna doktorander är Företagshälsovården kostnadsfri. För icke anställda utgår en kostnad, beroende på vilken tjänst som utförs, som belastar respektive kostnadsställe.
Kostnader för vaccin och ergonomiska hjälpmedel utgår oavsett anställningsform och betalas av respektive kostnadsställe.

Boka tid
Vill du boka tid på mottagningen så kontakta receptionen (232 80), som hjälper dig att få kontakt med rätt yrkesgrupp beroende på vad ditt ärende gäller.


Du är alltid välkommen att kontakta oss!

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Carina Lidborn
Webbansvarig: Carina Lidborn
Ansvarig utgivare: Företagshälsovården

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

 

Besöksadress
Tornavägen 9A
223 63 LUND

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Hämtställe 52

Telefon
046-222 32 80

Fax
046-222 32 89

Mottagning sker efter tidsbeställning

Månd-fred 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-12.30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20