Pedagogiska priser

Vid Lunds universitet delas årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser i utbildningen. Lärare och andra anställda vid universitetet har härigenom möjlighet att få erkännande för utvecklingsarbete, som bidragit till att stärka utbildningens kvalitet på grund-, avancerad- och forskarnivå. Genom att deras insatser uppmärksammas bidrar detta till att god pedagogisk praxis sprids.

Vi har flyttat sidan till:

CEDs nya webbplats

 

Där finner du de senaste pristagarna och information om dem i menyn Utvecklng - Pedagogiska priser

Pedagogiska priser


Tillbaka

Sidansvarig: Stefan Persson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakter

Åsa Lindberg-Sand, Lednings- och kompetensutveckling/CED
Tel: 046-222 77 22
Åsa Lindberg-Sand
Ebba Ossiannilsson, Lednings- och kompetensutveckling/CED
Tel: 046-222 12 62
Ebba Ossiannilsson 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20