Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning är avsedd för alla som undervisar vid Lunds universitet, nya lärare, erfarna lärare, doktorander, professorer, bibliotekarier m.fl.
För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet och som en del i pedagogisk skicklighet ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper). Undervisande doktorander förväntas genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning. För att handleda doktorander krävs minst en veckas forskarhandledarutbildning. För befordran krävs visad kvantitativ och kvalitativ progression gällande den pedagogiska skickligheten.

Ansvaret för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ligger på respektive fakultet och kurser ges som universitetsgemensamma av CED eller fakultetsspecifika, ofta i samarbete med CED.

Målen för den högskolepedagogiska utbildningen har fastställts nationellt av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), 2005.

CEDs nya webbplats

 

Kontaktperson
Gun Wellbo, 046-222 39 00


Tillbaka

Sidansvarig: Stefan Persson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-01-02

De högskolepedagogiska kurserna är utformade utifrån ett perspektiv på kompetens i det kvalificerade akademiska lärarskapet som internationellt kommit att benämnas Scholarship of teaching and learning, SoTL.

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20